Rejestr zmian w biuletynie

24.03.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Kwiecień 2004 r. z katalogu Rok 2004 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Marzec 2004 r. z katalogu Rok 2004 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2016 do katalogu Ulgi i pomoc publiczna w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus – zagospodarowanie terenu do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budowa parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce 708/51 w Rudzie Śląskiej do katalogu Tryby ogłoszeniowe (PN, PO, NZO, DK, LE) w menu przedmiotowym

23.03.2017

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Rezolucje, apele, wystąpienia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Rezolucje, apele, wystąpienia do katalogu głównego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu Wystąpienia, sprawozdania, rezolucje z menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna