wersja do wydruku Bartosz Pilny 24.11.2017 11:39

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok

Rozpoczęły się prace nad
Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Samorząd Miasta Ruda Śląska rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Przed podjęciem uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, samorząd jest zobowiązany do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji zostanie poprzedzone pogłębionymi analizami danych statystycznych i konsultacjami społecznymi. Obszary rewitalizacji, na których zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to obszary, które charakteryzuje koncentracja problemów społecznych, a także problemów ze sfery gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej lub środowiskowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac – konsorcjum firm: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, który wyznaczy obszary zdegradowane i obszary wskazane do rewitalizacji oraz opracuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.

Obecnie opracowywane są dane statystyczne dotyczące wyodrębnienia w Rudzie Śląskiej problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, odpływ mieszkańców), gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości), funkcjonalno-przestrzennych i technicznych (niedostateczna jakość i dostępność infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkaniowej) i środowiskowych (przekroczenia standardów jakości środowiska).

 

Dodatkowych informacji udziela: Michał Adamczyk - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3062

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:23.11.2017
Data publikacji:24.11.2017 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż