wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.07.2012 15:04

Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych

Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Administracyjny – II piętro, pokój 230

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

W przypadku przekazania rzeczy do Biura - poświadczenie znalezienia rzeczy
(druk dostępny w załączniku poniżej).

 

W przypadku wystąpienia o wydanie rzeczy:

-  pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,

-  dowód dokonania opłaty,

-  dowód osobisty do wglądu przy odbiorze rzeczy.

 

Opłaty

Przy wydawaniu rzeczy w przypadku wystąpienia kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez Urząd.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

-  wykaz rzeczy obecnie przechowywanych przez Urząd Miasta dostępny w załączniku poniżej,

-  do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Miasta Ruda Śląska, za wyjątkiem:

a.   rzeczy znalezionych w budynkach publicznych lub w innych budynkach, pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,

b.   sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego komisariatu policji,

c.   rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,

d.   rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,

e.   sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura i przechowywanie w nim, nie jest możliwe.

-  Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia o odnalezieniu,

-  rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez uprawnionego swoich praw do rzeczy przechowywanej.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny,

Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych,

Zarządzenie nr SP.0050.1.44.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.06.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i zakresu działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

 

Kontakt

tel.: 322-449-098

e-mail: urzad@rudaslaska.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2012 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.04.2018 10:04 Usunięto załącznik zał - Wykaz rzeczy - 20.12.2017r.doc
(Bartosz Pilny)
27.04.2018 10:04 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 25.04.2018r.doc"
(Bartosz Pilny)
21.12.2017 11:08 Usunięto załącznik zał - wykaz rzeczy 20.11.2017r.doc
(Bartosz Pilny)
21.12.2017 11:08 Dodano załącznik "zał - Wykaz rzeczy - 20.12.2017r.doc"
(Bartosz Pilny)
22.11.2017 11:40 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.11.2017 11:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.10.2017 14:55 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.10.2017 14:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.08.2017 15:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
28.08.2017 15:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.05.2017 15:19 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
22.05.2017 15:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.05.2017 14:26 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
08.05.2017 14:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
08.05.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2017 09:46 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.02.2017 09:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 14:52 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 14:52 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
17.10.2016 10:09 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.10.2016 10:09 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.09.2016 10:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:31 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.05.2016 14:31 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.03.2016 09:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.03.2016 09:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.02.2016 10:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.02.2016 10:14 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.12.2015 11:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:18 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
04.12.2015 12:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:28 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:28 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
13.11.2015 13:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.02.2015 11:49 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.02.2015 11:48 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2014 09:45 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2014 09:45 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.09.2014 13:43 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.09.2014 13:23 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2013 12:41 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.09.2013 12:40 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:14 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
11.07.2012 15:04 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)