wersja do wydruku Bartosz Pilny 25.06.2008 11:14

Urząd Stanu Cywilnego

Formularze do spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

 

9.1 - zmiana imienia, nazwiska - osoba dorosła

9.2 - zmiana imienia, nazwiska - osoba niepełnoletnia

9.3 - sprostowanie aktu stanu cywilnego

9.4 - odpis z aktu stanu cywilnego

9.5 - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

9.6 - wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego

9.7 - wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego

9.8 - wpisanie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego

9.9 - zgłoszenie jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa

9.10 - wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

9.11 - wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa poza granicami kraju

9.12 - odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia lub rejestracja zagranicznego urodzenia

9.13 - odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa lub rejestracja zagranicznego małżeństwa

9.14 - odtworzenie zagranicznego aktu zgonu lub rejestracja zagranicznego zgonu

druk - wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

----------------------------------------------------------------

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 – Barbara Morawiec, Barbara Potoczek – tel.wew. 6106, 6107

- 9.4 – Mariola Goczoł, Jadwiga Czaja, Alina Więckowska – tel.wew. 6100, 6110

- 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 9.14 - Barbara Potoczek – tel.wew. 6107

- 9.9 – Beata Ticman – tel.wew. 6103

- 9.10, 9.11, ślub cywilny, zaświadczenie o stanie cywilnym - Joanna Michalska - tel. wew. 6101

 

--------------------------------------------------------------------

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piotra Niedurnego 46,   41-709 Ruda Śląska
usc@ruda-sl.pl   tel. 32-244-90-13 do 17

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:

- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Miasta Ruda Śląska,

- transkrypcje i odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP.

- wydawanie odpisów aktów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego,

- zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

- weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,

- sprostowania i uzupełnianie danych zawartych w aktach stanu cywilnego,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia lub nazwiska,

- przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

- organizowanie uroczystości z Złotych Godów Małżeńskich,

- rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego.

 

Uwaga

Od 1 września 2015 r. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego następuje w terminach:

- niezwłocznie - w przypadku aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w elektronicznym Rejestrze Stanu Cywilnego,

- do 7 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w księgach stanu cywilnego (tzn. wersji papierowej) w urzędzie stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej,

- do 10 dni roboczych - w przypadku aktów stanu cywilnego przechowywanych w wersji papierowej poza urzędem  stanu cywilnego w Rudzie Śląskiej (usc na terenie Polski)

 

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego przyjmowane są:

- w siedzibie USC Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 46 - pok. 101,

- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Piotra Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska: pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska,

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Konto bankowe dla opłat skarbowych:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW Pl 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

-------------------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

przyjmuje strony w następujących godzinach

poniedziałek      8.00 – 16.00
wtorek               8.00 – 16.00
środa                 8.00 – 16.00
czwartek            8.00 – 18.00
piątek                 8.00 – 14.00
sobota *             8.00 – 16.00

* w sobotę przyjmowane są zgłoszenia zgonów oraz obsługiwane są śluby w godzinach ustalonych z przyszłymi nowożeńcami

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2008 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż