wersja do wydruku Bartosz Pilny 20.06.2008 10:40

Informacje ogólne

Formularze do spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

B-1 - Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zmiana tego pozwolenia

B-2 - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

B-3 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

B-4 - Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1.1 - Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

1.2 - Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

1.3 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

1.4 - Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci

1.5 - Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

1.6 - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji lub ze zgłoszenia na rzecz innej osoby 

1.7 - Wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta

1.8 - Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacji w następujących sprawach udzielają:

- B-1, B-3, B-4, 1.1

- Joanna Odyga, Tomasz Leszczyna - tel.wew. 3200,

- Krzysztof Biały, Sławomir Janiec - tel.wew. 3201,

- Aleksandra Aniszewska - tel.wew. 3203,

- Magdalena Kręcioch-Bałabuch - tel.wew. 3193

- B-2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

- Marcela Ścieszka - tel.wew. 3190,

- Adrian Mrozek - tel.wew. 3203

- 1.6 - w zależności od rodzaju decyzji lub praw wnikających z wcześniejszego zgłoszenia

- 1.7, 1.8

- Anna Grzybowska - tel.wew. 3191

- Marta Nikodem - tel.wew. 3193

 

Dodatkowych informacji udziela:
Mirosława Szołkiewicz - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3181

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2008 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż